Көзқарас, мақсаткерлік және құндылықтар

Көзқарас
Салалық, аумақтық және геосаясаттық тәукелдерге орнықты әртараптандырылған және теңгерімделген қаржыландыру қоржынын кәсіби басқару.
 
Миссия
Топ бизнесі түсіретін пайданы максималды капиталдандыру және жоғары қайтарылымын акционерлерге қамтамасыз ету.
 
Құндылықтар

1. Жауапкершілік
Біз серіктестер, қызметкерлер және қоғам алдындағы міндеттемелерімізді толық орындаймыз. Тұрақтылыққа ынталану және мол  табысқа жету жолында талмай еңбектенеміз.. 

 
2. Сенімділік
Серіктестеріміздің, қызметкерлеріміздің және қоғам алдында адалмыз, әрқашан ашықпыз. Біз іскерлік қарымқатынастарымызды өзара сенімділік негізінде орнатамыз.. 

3. Кәсіби үнемділік
Бизнесті кәсіби көзқарас тұрғыда бағалауда тұрақтылық білдіреміз, соның ішінде, еліміздің экономикасын және халықтың әл-ауқатын дамытудағы маңызды салаларын қаржыландыруды алғанда. Біз барлық іс-әрекеттерімізде ең биік үнемділікке жетуге талпынамыз.

Байланыс

050000, Қазақстан, Алматы қ-сы, Төле би, 63
тел.: +7 (727) 331 77 07
факс: +7 (727) 331 00 77